The Making Of – In de Wieringermeer.

The Making Of – In de Wieringermeer.

Het eerste ‘Windweekend’ in de Wieringermeer vond plaats in 2009. Onder leiding van cultureel planoloog Hans Venhuizen  gingen bewoners en deskundigen met elkaar het debat aan tijdens het Winddebatspel The Making Of. De discussie ging onder meer over de gemeentelijke ambities en de veranderingen in het landschap die de opschaling en herstructurering van windturbines met zich mee brengen.

oktober 11, 2009  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Ontdekking van het Maasplein

Ontdekking van het Maasplein

Oktober 2008 - In het kader van het programma ‘Kunst+Cultuur in het Pact op Zuid’ onderzoekt Bureau Venhuizen of de entrees van Rotterdam-Zuid een grotere rol kunnen spelen bij de herwaardering voor dit stadsdeel. In opdracht van het CBK Rotterdam ontwikkelde Hans Venhuizen in 2009 een visie op de Entrees van Zuid.

april 24, 2009  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder

Een sluiproute naar de achterkant

6 maart 2009

Column die Hans Venhuizen uitsprak tijdens de inspiratiedag ‘Weg van de Randstad 2040’

 “De planologie zit in een crisis”, vertelde me laatst iemand van de BNSP. Nu hou ik me niet alleen met ruimtelijke ordening maar ook met kunst bezig en kunst is bij uitstek een tak van sport die zichzelf voortdurend in een crisis praat, om daaruit dan vervolgens weer schitterend te kunnen herrijzen. Maar de planologie staat om een dergelijk prima donna gedrag niet bekend, veel te ‘bodenständig’ zoals de Duitsers zeggen.
maart 06, 2009  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Veenbreed

Veenbreed

November 2008 - Voor het CBK Utrecht schreef Hans Venhuizen het projectplan VEEN BREED.

VEEN BREED laat een drietal projecten de cultuur de verbinder zijn tussen het landschap van gisteren en dat van morgen.

november 24, 2008  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
De essentiële marge

De essentiële marge

Oktober 2008 - De krachtwijk en haar essentiële marge


Onder de titel Krachtwijken zijn in april 2007 door ex-minister Ella Vogelaar van VROM veertig wijken aangewezen die dringend moeten worden ‘aangepakt’. Het krachtwijkenprogramma past in de lijn van de stedelijke vernieuwing van eind jaren negentig die op haar beurt voortkwam uit de stadsvernieuwing van de jaren tachtig. In vergelijking tot zijn voorgangers is de Krachtwijkenoperatie echter van een ongekende omvang en complexiteit. In de Krachtwijkenoperatie wordt met grote daadkracht zowel de fysieke als de sociale aspecten van de verbeterbehoeftige wijken ‘aangepakt’. Versterking van de identiteit en ‘vermarkting’ nemen daarbij een belangrijke plaats in. Om de wijken in een beter daglicht te plaatsen worden soms vreemde verbindingen gemaakt tussen de werkelijke situatie en de gewenste uitstraling. Terwijl kansen daarvoor in de marge, vaak niet worden benut. Bovendien zijn de plannen doorgaans gericht op het gewenste eindbeeld en houden weinig rekening met de zogenaamde tussentijd, de periode tussen aanvang van de transformatie en de afronding daarvan. Deze tussentijd kan wel oplopen tot vijftien of zelfs twintig jaar waardoor er een complete generatie in op kan groeien. Om de kansen uit de marge wél te kunnen benutten en de verbetering van de wijken te ontdoen van het stugge eindbeelddenken werd het TtOM model ontwikkeld, een opzet voor de Tussentijd Ontwikkelings Maatschappij.

oktober 21, 2008  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Bakens langs de Waal

Bakens langs de Waal

September 2008 – Voor de Provincie Gelderland onderzoekt Bureau Venhuizen de mogelijkheden voor de oprichting van nieuwe ‘Bakens’ langs de Waal.

Door de grootschalige ruimtelijke ingrepen in de uiterwaarden langs de Waal staan de ruimtelijke kwaliteit, de herkenbaarheid en de eigenheid van het rivierenlandschap onder druk. De Gelderse regio Rivierenland heeft de ambitie om beeldende kunst, cultureel erfgoed én de zorg voor ruimtelijke kwaliteit bij elkaar te brengen. Cultuurpact Rivierenland startte daarom een prijsvraag, zoekend naar spraakmakende bakens langs de rivieren die gezamenlijk de identiteit van het Rivierenland versterken en extra ruimtelijke kwaliteit creëren.

september 24, 2008  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Des Beemsters – II

Des Beemsters – II


Maart 2006/2012
Bureau des Beemsters

In 1999 is De Beemster aangewezen als UNESCO werelderfgoedmonument. De gemeente Beemster is daardoor verplicht het gebied in stand te houden en te beschermen zodat het overgedragen kan worden aan toekomstige generaties. Daarom is in 2006 aan Bureau Venhuizen opdracht gegeven om een ontwikkelingsvisie voor het gebied op te stellen.

Hierbij is gekeken naar de kwaliteiten van het gebied die echt ‘des Beemsters’ zijn en die zonder meer behouden moeten blijven. Deze visie is uitgewerkt in 12 projecten op het gebied van waterbeheerboerderij-ervenpaarden en energie. De uitkomsten hiervan zullen uiterlijk 2012 in het gemeentelijk beleid zijn verankerd.

maart 24, 2008  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Dudok voor beginners, Hilversum

Dudok voor beginners, Hilversum

September 2006 - In de wijk Liebergen in Hilversum verdwijnen originele Dudokwoningen, maar hun plattegronden keren op een kinderspeelplein terug. De woningen rond het Van ’t Hoffplein zijn recentelijk gesloopt en worden door Hans Venhuizen onder het motto ‘Dudok revisited’ weer opgebouwd. Op het kinderspeelplein is een aantal woningplattegronden van de oorspronkelijke architectentekening op ware grootte op het plein uitgezet.

september 24, 2006  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Des Beemsters – I

Des Beemsters – I

Mei/december 2005 – In het project DES BEEMSTERS heeft Hans Venhuizen onderzocht op welke wijze de kwaliteiten van de droogmakerij gerespecteerd en zo mogelijk versterkt kunnen worden binnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Met als doel het opstellen van een ontwikkelingsvisie. Onder de titel Des Beemsters is gezocht naar de eigen kwaliteiten van de Beemster waarop die ontwikkelingsvisie geënt kan worden.

december 22, 2005  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder
Publicatie Geest en Grond

Publicatie Geest en Grond

December 2004- GEEST EN GROND, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek omvat de neerslag van twee jaar praten en denken over, kijken naar, leren van en ontwerpen aan de Duin- en Bollenstreek met de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen als leidraad.

december 21, 2004  |  Reageren uitgeschakeld Lees Verder