Des Beemsters – II


Maart 2006/2012
– Bureau des Beemsters

In 1999 is De Beemster aangewezen als UNESCO werelderfgoedmonument. De gemeente Beemster is daardoor verplicht het gebied in stand te houden en te beschermen zodat het overgedragen kan worden aan toekomstige generaties. Daarom is in 2006 aan Bureau Venhuizen opdracht gegeven om een ontwikkelingsvisie voor het gebied op te stellen.

Hierbij is gekeken naar de kwaliteiten van het gebied die echt ‘des Beemsters’ zijn en die zonder meer behouden moeten blijven. Deze visie is uitgewerkt in 12 projecten op het gebied van waterbeheerboerderij-ervenpaarden en energie. De uitkomsten hiervan zullen uiterlijk 2012 in het gemeentelijk beleid zijn verankerd.

De methode van de Beemster Bouwdoos is ontwikkeld tijdens de eerste fase van des Beemsters. In deze zogenaamde Bouwdoos wordt de gehele Beemster als een samenhangend en levend geheel beschouwd van waaruit ontwikkeld kan worden. Die samenhang heeft als consequentie dat ingrepen op grote en kleine schaal van invloed (kunnen) zijn op de unieke ruimtelijke structuur van de polder. De Bouwdoos biedt een handvat voor het opstellen van spelregels waarmee enerzijds ontwikkeld kan worden en tegelijkertijd de structuur gerespecteerd en versterkt wordt.

Om de projecten uit te voeren en de werkwijze te verankeren in de Beemster wordt een speciale organisatie voorgesteld: Bureau des Beemsters. Dit bureau, dat geleid wordt door een conceptmanager en gefaciliteerd wordt door de gemeente, wordt de plek waar de kwaliteiten van de polder, zowel fysiek als sociaal, in kaart worden gebracht en worden behouden door ze te ontwikkelen. Het bureau coördineert de uitwerking van de verschillende projecten, maar kan ook zelf het planvormingsproces voeden door het organiseren van lezingen, debatten, workshops, prijsvragen en tentoonstellingen. Het is daarnaast verantwoordelijk voor het samenbrengen van de verschillende partijen en het bijeenkrijgen van de benodigde financiële middelen.

De site van Bureau de Beemsters is hier te bekijken.

Des Beemsters II, de uitwerking van visie naar projecten is in opdracht van gemeente Beemster en provincie Zuid-Holland uitgevoerd door Bureau Venhuizen in samenwerking met Marinke Steenhuis (Steenhuis stedenbouw/landschap) en Patrick McCabe (REDscape architecture and urbanism). (mei – november 2006)

Het rapport -met een inleiding van Marinke Steenhuis- (3 mB) is hier te downloaden als pdf-bestand.
Beemsterrapport_1_Venhuizen

Grafisch ontwerp rapport: Minke Themans, Rotterdam i.s.m. Brenda Vonk Noordegraaf

The comments are closed.