Over Hans Venhuizen en Contactgegevens

Hans Venhuizen onderzoekt het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met het begrip culturele planologie. Hij richt zich op vestigings- en planningsprocessen in de ruimtelijke ordening en neemt daarbij cultuur als vertrekpunt. Cultuur wordt breed opgevat als cultuurhistorie, erfgoed en kunst, maar ook als de verzameling actuele cultuur van de bewoners van een streek. Venhuizen onderzoekt de mogelijkheden om cultuur een rol te laten spelen bij het ontwerpen van de ruimte. Hij baseert zich op het hergebruiken van bestaande landschappelijke en culturele kwaliteiten en vertaalt deze naar de actuele context om geschiedenis, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Zo kunnen nieuwe (cultuur)landschappen en stedelijke gebieden in onze voortdurend veranderende omgeving een identiteit ontwikkelen die niet ineens verzonnen is, maar vanuit een meer vanzelfsprekende continuïteit wordt verkregen.

Kijk hier voor de oude website.

Hans Venhuizen is te bereiken per mail: hans@hansvenhuizen.eu

Post kan verstuurd worden naar: Postbus 28031, 3003 KA Rotterdam NL

 

The comments are closed.