The Making Of Beyoğlu, artikel van Christine Bleks

“The Making Of Beyoğlu” was een serie van acht workshops die plaats hebben gevonden tussen september en december 2011 en die specifieke case studies in de opkomende wijk Beyoglu in Istanbul onderzochten. De samenwerking tussen SALT (Istanbul), Bureau Venhuizen (Rotterdam) en Urban Rhizome (Duisburg-Marxloh) maakte gebruik van het principe van spelen om de deur te openen naar een meer culturele vorm van ruimtelijke ordening, genaamd “Game Urbanism”. Christine Bleks schreef een artikel op Labkultur.

Studenten bij de workshop "The Making Of Beyoglu.

Game Urbanism “The Making Of”
Ongeacht of mensen zijn opgegroeid met bordspellen, video games, sport- of rollenspel, de meeste zijn bekend met de eenvoudige handeling van het spel. Vooral alle kinderspelletjes delen een gemeenschappelijke structuur: er zijn spelers, er zijn regels en het doel  is om te winnen.

Hans Venhuizen’s “The Making Of” gaat in op de bekende structuur van het spelen van een spel – en past dit toe op de ruimtelijke ordening en op collectieve besluitvormingsprocessen. Ruimtelijke ordening in de brede zin kan gaan over veranderingen in een openbare ruimte, om herstructurering van een wijk of over de zoektocht van een stedelijk gebied naar identiteit.

Maak de huidige problemen de toekomstige mogelijkheden.
In tegenstelling tot de typische hedendaagse ruimtelijke ordeningsprocessen, waarin ideeën worden opgebouwd rondom een aantrekkelijke “einbeeld”, wil “The Making Of” de discussie op gang brengen over veranderingen die rekening houdt met alle partijen en alle mogelijke oplossingen. Deelnemers van “The Making Of” workshops leren hoe ‘games’ mensen samen kunnen brengen als ze de mogelijkheden van verandering onderzoeken. En de belangrijkste uitkomst: het begrijpen hoe de huidige problemen omgezet kunnen worden in toekomstige mogelijkheden.

Plannen voor Beyoğlu
In 2010 heeft het grootstedelijke stadsbestuur in Istanbul plannen gemaakt  tot behoud van alle fysieke en functionele aspecten in Beyoglu die te maken hebben met de bouwwerkzaamheden in Beyoglu – een wijk in Istanbul die al millennia bewoond wordt. Uit gegevens blijkt dat er al sprake was van bewoning sinds Christus.

Brainstormen tijdens de workshop "The Making Of Beyoğlu"

Het plan wordt omschreven als: ” bestaande negatieve elementen verwijderen; om een duurzaam verband te leggen tussen het verleden en de toekomst, rekening houdend met de unieke identiteit van het historische schiereiland,  van Istanbul en de regio met betrekking tot geschiedenis, cultuur, wetenschap, kunst, handel en toerisme; de verschillende kenmerken van de wijk benadrukken met behoud van de onderlinge verschillen, het behouden van historische, culturele en architectonische bijzonderheden van Beyoğlu op een regionale schaal; en een te zijn met zijn historische culturele waarden ”

Tot zover helder. Maar wat voor strategieën kunnen worden ontwikkeld om Beyoğlu’s sociale en fysieke omstandigheden te verbeteren en in stand  te houden? En op welke manieren kunnen niet-experts deel te nemen aan het proces van verandering? Dat waren de belangrijkste vragen die Hans Venhuizen stelt met “The Making Of Beyoğlu”.

Wijze van Empowerment
De deelnemers van de acht workshops – studenten, onderzoekers, stedenbouwkundige en architectonische professionals, beleidsmakers en bewoners – werden uitgedaagd om de huidige stedenbouwkundige vraagstukken van Beyoğlu te analyseren; om ideeën voor te stellen, bezwaren te opperen, het debat aan te gaan  en te lobbyen. Op deze manier wordt spelenderwijs geleerd om een serieuze publieke zaak te begrijpen door middel van een spel.

24 december 2011 | Een demontratie tegen het slopen van Emek Sinemasi

 

“Morgen, ga ik naar de gemeente en vraag hen waarom ze onze historische bioscoop Emek Sinemasıwillen afbreken om het weer op te bouwen op een moderne manier!”  zei een van de deelnemers woedend na de workshop. “Nu, snap ik dat wat er gebeurt in mijn stad me wel degelijk aangaat – voor de workshop was ik mij er niet bewust van dat er een relatie bestond tussen mij en de openbare ruimte”.”The Making Of” is een methode van empowerment, het is een mind-opener, niet alleen voor leken maar ook voor deskundigen en professionals. Het is de bedoeling om complexe situaties te vereenvoudigen en om de wensen en belangen van betrokken partijen bij de besluitvorming boven tafel te krijgen, en om nieuwsgierigheid, inzicht en enthousiasme te omarmen.

The comments are closed.