K*EILAND

Maart 2011-In opdracht van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) deed Bureau Venhuizen onderzoek naar de herontwikkeling van de wijk Kanaleneiland. De ABKV was van mening dat ondanks alle ondernomen evaluaties en onderzoeken van de gemeente Utrecht en belanghebbende partijen, het goed zou zijn om vanuit extern perspectief deze gebiedsontwikkeling in kaart te brengen.

Omslag publicatie K*eiland

Aan Bureau Venhuizen werd tevens gevraagd aanbevelingen te doen voor een cultureel programma. Een grote verzameling rapporten, onderzoeken, beleidsplannen en andere informatie zoals verkoopbrochures en berichten in de media uit de afgelopen tien jaar werd doorworsteld en gesprekken werden gevoerd. Daarbij richtte Bureau Venhuizen zich met name op de cultuur van de ruimtelijke ordening. Dat is meer dan de cultuurhistorie van de gebouwde omgeving, het ontwerp van landschap en stedenbouw of de kunst in de openbare ruimte. In de manier waarop plannen worden gemaakt en besluiten worden genomen is ruimtelijke ordening bij uitstek een gevolg van de tijd en plaats waarbinnen ze functioneert.

De ruimtelijke ordening is zelf een uiting van cultuur.
 

Download hier de samenvatting (pdf) van het onderzoeksrapport.

Tags:

The comments are closed.