Gebiedsintendant Koningsas

Sinds begin 2011 is Hans Venhuizen als gebiedsintendant aan het werk tussen Groningen en Assen, een gebied dat ook wel de Koningsas wordt genoemd. Van de regio en de gemeenten daarbinnen heeft hij opdracht gekregen op zoek te gaan naar de bijzondere kwaliteiten van dit gebied, die kwaliteiten uit te dragen en waar mogelijk uit te dagen beter zichtbaar te zijn.

“De Koningsas kan een grote bijdrage leveren aan de profilering van de regio, zowel richting bewoners, gebruikers als passanten. De Koningsas is immers een gebied waar cultuur, landschap, rood en groen zich op een prachtige en zorgvuldige manier kunnen vermengen: niet ten koste, maar ter meerdere eer en glorie van de huidige kwaliteiten. Bestaande en toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen moeten dan niet op voorhand beschouwd worden als een risico, maar als aanleidingen om bestaande kwaliteiten te vergroten en nieuwe toe te voegen. In combinatie met de bestaande kwaliteiten kunnen zij de waarneming en ervaring van het gebied verder vergroten en de Koningsas daarmee nog aantrekkelijker maken voor zowel bewoners als bezoekers.”

Waar Venhuizen vooral naar uit kijkt zijn de ontwikkelingen in het gebied die nieuwe verbindingen tussen cultuur en de gebouwde omgeving mogelijk maken. Zijn onderzoek richt zich vooralsnog vooral op het Noord-Willemskanaal en haar directe omgeving en de wijze waarop hierbinnen met mobiliteit, energiewinning en recreatie kan worden omgegaan. Om de ontwikkelingen te peilen, de kwaliteiten vast te stellen en de potenties te benoemen, ging Venhuizen gesprekken aan met kenners, actoren, belanghebbenden en belangstellenden van het Koningsas-gebied. De Gebiedsintendant zet in samenwerking met Platform GRAS uit Groningen in het najaar van 2011 een aantal presentaties en studies op die op 1 december tijdens het Koningsas symposium zullen worden gepresenteerd. Op dat moment rondt Hans Venhuizen zijn eerste jaar als Gebiedsintendant af en laat zien op welke wijze we de kwaliteiten van de Koningsas in de komende jaren het beste kunnen uitdagen én uitdragen.

 

Naast een aantal activiteiten die het gebied in een ander cultureel perspectief gaan plaatsen, zoals een theatrale Koningsas excursie per boot en een volledig stroomloze Pecha Kucha-avond waarin de Koningsas vanaf verschillende kanten zal worden getoond, initieert de Gebiedsintendant, in samenwerking met regionale partners, ook een viertal studies naar ontwikkelingen in het gebied waar tot de verbeelding sprekende nieuwe verbindingen tussen cultuur en de gebouwde omgeving mogelijk zijn. Bij deze studies staan actuele thema’s rondom mobiliteit, energie, afval en sensortechnologie centraal. Steeds betreft het concrete opgaven binnen het Koningsas gebied, die met de partners op ontwerpende wijze zullen worden onderzocht.

 

U bereikt Gebiedsintendant Hans Venhuizen

via het secretariaat van de Regio Groningen-Assen

Secretariaat_RGA <secretariaat@regiogroningenassen.nl>

of direct via hans@bureauvenhuizen.com of 0651429499

 


The comments are closed.