Kanaleneiland-Vintage Mercedes

Voor de Utrechtse Kunstcommissie onderzoekt Hans Venhuizen welke rol kunst en cultuur kunnen spelen bij de fase van Tussentijd op Kanaleneiland. Die rol schuilt niet exclusief in de rol die cultuurhistorie van de gebouwde omgeving speelt, het ontwerp van landschap en stedenbouw, of de kunst in de openbare ruimte. De cultuur van de ruimtelijke ordening gaat vooral over de wijze waarop ruimte tot stand komt binnen de tijd en plaats van handelen. Hans Venhuizen is een van de deelnemers van de stadsafari georganiseerd door KEI Stedelijke vernieuwing.

De tiende KEI-partnerbijeenkomst vond plaats september 2010 in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een wijk waar de afgelopen jaren veel is bereikt door de professionals die in dit gebied actief zijn, maar ook een wijk met lastige opgaven en de daarbij behorende zoektocht naar de juiste aanpak. Deze beide kanten van Kanaleneiland stonden centraal tijdens de partnerbijeenkomst van KEI en kreeg de titel: Kennis voor Kanaleneiland.

Hans Venhuizen is een van de deelnemers van deze dag. Zijn insteek: “Een eerste fenomeen dat op Kanaleneiland in het oog springt is de rol van de auto in de wijk. Kanaleneiland is oorspronkelijk aangelegd als een walhalla voor de autobezitters. Maar die idealen worden in snel tempo teruggedraaid: straten worden versmald, bedrempeld en gerotondiseerd. Toch leeft in kanaleneiland het ideaal van de auto voort. Ten eerste blijken de verkeersregels er op een eigen wijze te worden vertaald en toegepast, en ten tweede wemelt het van de ‘vintage’ Mercedessen. Dat is en blijft de auto die trots en status uitstraalt, door alle culturen heen, al is hij nog zo oud.”

Tijdens de stadssafari stonden er drie vintage Mercedessen klaar. Een inwoner van Kanaleneiland nam de deelnemers zijn eigen Mercedes mee naar zijn bijzondere plekken van het Eiland en werden vergezeld door een specialist rondom kunst en ruimtelijke ordening én een YURP, een young urban renewal professional die onderzoek heeft verricht naar de ruimtelijke kwaliteit op Kanaleneiland.

Klik op de link voor de uitzending van ‘U in de wijk’, de lokale televisiezender van Kanaleneilend: Kanaleneiland Stadssafari

 

Tags:

The comments are closed.