Game Urbanism, handleiding voor een nieuwe ruimtelijke ordening.

Game Urbanism gaat over de cultuur van de ruimtelijke ordening. Hans Venhuizen vat cultuur breed op als cultuurhistorie, erfgoed, architectuur en kunst, maar ook als de actuele cultuur van de bewoners van een streek of de eigenheid van een plek.

In zijn streven naar een specifiekere identiteit voor steden en gebieden verbindt Venhuizen de werelden van cultuur en ruimte op uiteenlopende manieren met elkaar. Hierin staat vooral de cultuur van de ruimtelijke ordening zélf centraal. Het spel is daarbij zijn belangrijkste instrument. In alle projecten van Venhuizen speelt de relatie tussen spel en ernst een hoofdrol. Het spel is in staat deelnemers op een gelijkwaardige manier te betrekken bij een opgave, maakt complexe situaties inzichtelijk, levert informatie op over wensen en belangen en biedt bovendien plezier in onzekere veranderingsprocessen.

Dit boek, met casestudies, context, methodes en reflectie, laat een fundamenteel andere manier van kijken naar ons ruimtelijk handelen zien, waarin cultuur een vanzelfsprekende en sturende plaats inneemt.

Bestellen:
Game Urbanism (NL, € 25,00) 
Game Urbanism (ENG, € 26,00)

Tekst/auteurs

Hans Venhuizen, Charles Landry, Francien van Westrenen

Grafisch ontwerp
Janna en Hilde Meeus i.s.m. Wigger Bierma .. 224 blz .. 24 x 17 cm .. genaaid gebrocheerd .. Ned + Eng ..

Nederlandse uitgave
isbn: 978-90-78088-30-1; NUR 648, 758 .. € 25,00

English edition
isbn: 978-90-78088-46-2; NUR 648, 758 .. € 26,00

ondersteund door
Stimuleringsfonds voor Architectuur, Hgis, Fonds BKVB

valiz
boek- en culturele projecten
book and cultural projects

 

The comments are closed.