Parquette

PARQUETTE is een stedenbouwkundig simulatiespel voor 8 tot 24 deelnemers ontwikkeld door Hans Venhuizen. PARQUETTE maakt het mogelijk om nog vóór het ontwerpproces geschiedenis in een contextarm gebied te laten ontstaan en veel mensen te betrekken bij de ontwikkeling daarvan. PARQUETTE is een methode die Hans Venhuizen van 1991 tot 2009 ontwikkelde om de factoren tijd en toeval bij de planvorming van nieuwe stedelijke gebieden een grotere rol te laten spelen. Het woord PARQUETTE is een samenvoeging van parket en maquette. Met simulatie door middel van twee spelen laat de PARQUETTE-methode het positieve aspect van conflicten zien in stedenbouwkundige processen. Het resultaat van het eerste simulatiespel is niet het definitieve ontwerp van de gewenste stedelijke situatie, maar een ‘beginbeeld-ontwerp’. Dit beginbeeld maakt de plek uniek: er zijn obstakels en beperkingen voor een contxtloos ideaalplan ontstaan. Op dit beginbeeld-ontwerp wordt het tweede simulatiespel gespeeld. Bij dit tweede spel zijn vier verschillende partijen betrokken om het gebied verder te ontwikkelen. De Bestuurders, de Bouwers, de nieuwe bewoners en natuurlijk de huidige Bewoners. Zij moeten er samen uitkomen: wat uiteindelijk op de vloer wordt gebouwd is het resultaat van onderhandeling.

Fotografie: Gert Jan van Rooij, Museum de Paviljoens en Hans Venhuizen.

Het beginbeeld uit het eerste Parquette spel is de onderlegger voor het tweede spel tussen Bestuurders Bouwers en Bewoners.

Aan het begin van iedere spelronde vullen de spelers vanuit hun specifieke rol een keuzeformulier in met daarop een viertal vragen die iets zeggen over de verdere ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied.

Alle formulieren worden bij de bestuurders ingeleverd die daarop hun voorstel samenstellen.

Ondertussen bouwen de drie andere partijen alvast een proefvestiging volgens hun ideeal.

Na afloop wordt de score en het spelverloop opgemaakt. Wat is er gebeurd? Hoeveel programma is er gerealiseerd? Hoe ziet het er uit? Hebben de bestuurders het vertrouwen van de huidige bewoners kunnen vasthouden? Hebben de bouwers winst gemaakt en zijn de nieuwe bewoners tevreden? Kunnen we dit zo realiseren?

Na verschillende spelrondes hebben deelnemers meer inzicht gekregen in de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling en de verschillende posities die daarin te herkennen zijn. Gaandeweg is tevens een catalogus aan bijzondere inrichtingsmogelijkheden voor het gebied ontstaan.

The comments are closed.