The Making Of – introductie

The Making Of is een ontwikkelingsspel voor 5 tot 50 deelnemers ontwikkeld door Hans Venhuizen en onderzoekt met zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk kanten van de gebouwde omgeving in verandering.

Ruimtelijke veranderingsprocessen zijn hoe dan ook een ingewikkelde zaak. De belangen van veel mensen, overheden en bedrijven en belangenbehartigers moeten worden samengebracht met de mogelijkheden van de context, haar regelgeving en haar geschiedenis.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe plannen moeten niet alleen technisch mogelijk zijn en betaalbaar zijn, ze moeten ook nog voldoende draagvlak hebben. Bij de opgaven rondom de ruimtelijke inrichting van ons land bijvoorbeeld, hangt alles met alles samen en speelt de vraag of iets mooi is of niet meestal maar een kleine rol. De ingewikkeldheid van de ruimtelijke ordening zorgt er voor dat er maar heel weinig mensen echt een goede kijk op hebben. Voor deze mensen is het bovendien steeds belangrijker om de meningen en wensen van zoveel mogelijk mensen te weten om zo betere plannen te kunnen maken. Om kennis te kunnen krijgen van mensen die zich doorgaans niet professioneel met de ruimtelijke inrichting van ons land bezighouden, moet deze mensen eerst kennis van de situatie in verandering hebben verkregen. Met deze kennis kunnen ze vervolgens goede meningen vormen en voorstellen maken en daarvover met elkaar in debat gaan. Dit is precies wat The Making Of doet.

Voor The Making Of wordt van de situatie in verandering een heel pakket aan meningen, wensen, initiatieven, bedreigingen en noodzakelijke ingrepen verzameld en samengevat en vervolgens verdeeld in ‘Ambities’ en ‘Fenomenen’. Ambities gaan in de toekomst zorgen voor de veranderingen. Fenomenen  brengen van zichzelf geen verandering op gang maar geven kleur, richting en sturing aan die verandering. Omdat er veel invloeden op ruimtelijke veranderingen zijn kunnen Fenomenen werkelijk van alles zijn.

In The Making Of zijn de Fenomenen en Ambities, samengebracht in een matrix, het uitgangspunt van het spel. Deze matrix geeft een overzicht van de huidige situatie die op het punt staat te veranderen. Gedurende het spel onderzoeken de deelnemers deze matrix op bijzondere mogelijkheden voor de toekomst.

Na afloop van een of meer spelrondes zijn we in staat om het geheel aan voorstellen en bezwaren te verwerken tot een samenhangende opdracht waarmee het veranderingsproces kan worden aangestuurd. Deze in een opdracht vervatte veranderingsopzet zal vervolgens door vele betrokkenen herkend en gedragen kunnen worden.

Anna Vos van Bouwfonds MAB Developments over The Making Of:
“Ik wist wel dat ik me ergens sterk voor kan maken en dat ik dan knap fanatiek word, maar dat dit spel – notabene op een vrijdagavond – zoveel energie teweeg brengt. Het is gewoon heel knap en het blijft de hele avond spannend, als je je er maar aan overgeeft! Dus: verras jezelf en je spelpartners!”

Hieronder is een video-impressie te zien van The Making of in het NAi Rotterdam.


Klik hier voor een uitgebreide uitleg (5,64 MB) van de Making of (PDF)

The comments are closed.