Lezing Platform GRAS

30 oktober 2013

Tijdens de Kennisboo(s)t verzorgt Hans Venhuizen een lezing over kennisvrije deskundigen in het ruimtelijk veranderingsproces.

Ieder ruimtelijk veranderingsproces wordt gedomineerd door een schier eindeloze opeenstapeling van ambities, belangen en kwaliteiten van een plek. Naast de harde fysieke gegevenheden dringen zich politieke, economische, cultuurhistorische en de sociale dynamieken van een situatie al snel op. Deze situatie vraagt om een nieuw soort deskundige. Een deskundige die niet vanuit een tevoren samengesteld beoordelingskader maar vanuit onvooringenomen waarneming analyseert. Een deskundige die vrij is van disciplinaire, wetenschappelijke en politieke ballast. Een deskundige die op basis van intuïtie en eigen waarneming te werk gaat. Kortom: een kennisvrije deskundige.

Met behulp van case studies breekt Hans Venhuizen een lans voor de inzet van deze kennisvrije deskundige.

Link naar GRAS Kennisboo(s)t // Link naar aankondiging, inschrijving en locatie

The comments are closed.