Publicatie Geest en Grond

December 2004- GEEST EN GROND, culturele planologie in de Duin- en Bollenstreek omvat de neerslag van twee jaar praten en denken over, kijken naar, leren van en ontwerpen aan de Duin- en Bollenstreek met de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen als leidraad.

De ruimtelijke ordening aan het begin van de eenentwintigste eeuw wordt gekenmerkt door een zoektocht naar de identiteit van de leefomgeving. De mogelijkheden om culturele kwaliteiten een rol te laten spelen bij de vormgeving van de ruimte worden verkend door een reeks van bouwers, van zelfbouwers tot regio’s. Bij regio’s die op zoek zijn naar de eigen identiteit, denk je niet direct aan de Zuid-Hollandse Duin- en Bollenstreek. De iconen van de streek – de tulp, de kleurrijke bollenvelden en de Keukenhof – zijn zo krachtig dat het nationale symbolen zijn geworden. Dat de streek zich moet herbezinnen op haar identiteit en de ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst, wordt veroorzaakt door bedreigingen van buitenaf. Al jaren bezien de verstedelijkte gebieden de relatief dunbevolkte Bollenstreek als ideale woningbouwlocatie: de Bollenstad.

Maar ook ontwikkelingen in de streek zelf bedreigen de eigen identiteit. Wat de streek eens groot heeft gemaakt – de veredeling van bloemsoorten en de bloembollenproductie – zorgt nu voor de bouw van productiehallen die aan architectonische kwaliteit te wensen overlaten en nauwelijks in het landschap zijn ingepast. Het projectbureau Geest en Grond heeft samen met kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen, onderzoekers, politici en bewoners gezocht naar mogelijkheden om in het dynamische landschap cultuurhistorische kwaliteiten in te zetten om verschraling en vervlakking van de gebouwde omgeving tegen te gaan. De publicatie is een bundeling van de cahiers die verslag doen van het twee jaar durende programma van het project Geest en Grond.

Uitgave
Bureau Venhuizen in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland

Ontwerp
Kummer & Hermann, Utrecht

Samenstelling
Hans Venhuizen

Met bijdragen van
Paul Meurs, Martijn Duineveld, Hans Venhuizen, Krijn Giezen, Tom Frantzen, Zef Hemel en Annemiek Rijckenberg e.v.a.

Boekgegevens
Nederlandse uitgave / 404 pp / 150 x 210 mm / hardcover / 135 full color en 87 zwart

The comments are closed.