De Piekbergingboer

September 2010 

Column uitgesproken door Hans venhuizen op de Westflankvaart-middag in Haarlemmermeer

In de tekst die ik ter inleiding van de Westflankvaartmiddag kreeg toegestuurd werd de ambitie van de bijeenkomst alsvolgt geïntroduceerd: begin citaat: de planvorming voor de gebiedsontwikkeling van de Westflank van de Haarlemmermeer in de komende jaren vraagt om inspiratie vanuit een richtinggevende visie en om een analyse over de positie van de Westflank in het ruimere kader van de metropool-regio Amsterdam en de Randstad: einde citaat.

september 23, 2010  |  Reacties uitgeschakeld voor De Piekbergingboer Lees Verder

Een sluiproute naar de achterkant

6 maart 2009

Column die Hans Venhuizen uitsprak tijdens de inspiratiedag ‘Weg van de Randstad 2040’

 “De planologie zit in een crisis”, vertelde me laatst iemand van de BNSP. Nu hou ik me niet alleen met ruimtelijke ordening maar ook met kunst bezig en kunst is bij uitstek een tak van sport die zichzelf voortdurend in een crisis praat, om daaruit dan vervolgens weer schitterend te kunnen herrijzen. Maar de planologie staat om een dergelijk prima donna gedrag niet bekend, veel te ‘bodenständig’ zoals de Duitsers zeggen.
maart 06, 2009  |  Reacties uitgeschakeld voor Een sluiproute naar de achterkant Lees Verder
Veenbreed

Veenbreed

November 2008 – Voor het CBK Utrecht schreef Hans Venhuizen het projectplan VEEN BREED.

VEEN BREED laat een drietal projecten de cultuur de verbinder zijn tussen het landschap van gisteren en dat van morgen.

november 24, 2008  |  Reacties uitgeschakeld voor Veenbreed Lees Verder
De essentiële marge

De essentiële marge

Oktober 2008 – De krachtwijk en haar essentiële marge


Onder de titel Krachtwijken zijn in april 2007 door ex-minister Ella Vogelaar van VROM veertig wijken aangewezen die dringend moeten worden ‘aangepakt’. Het krachtwijkenprogramma past in de lijn van de stedelijke vernieuwing van eind jaren negentig die op haar beurt voortkwam uit de stadsvernieuwing van de jaren tachtig. In vergelijking tot zijn voorgangers is de Krachtwijkenoperatie echter van een ongekende omvang en complexiteit. In de Krachtwijkenoperatie wordt met grote daadkracht zowel de fysieke als de sociale aspecten van de verbeterbehoeftige wijken ‘aangepakt’. Versterking van de identiteit en ‘vermarkting’ nemen daarbij een belangrijke plaats in. Om de wijken in een beter daglicht te plaatsen worden soms vreemde verbindingen gemaakt tussen de werkelijke situatie en de gewenste uitstraling. Terwijl kansen daarvoor in de marge, vaak niet worden benut. Bovendien zijn de plannen doorgaans gericht op het gewenste eindbeeld en houden weinig rekening met de zogenaamde tussentijd, de periode tussen aanvang van de transformatie en de afronding daarvan. Deze tussentijd kan wel oplopen tot vijftien of zelfs twintig jaar waardoor er een complete generatie in op kan groeien. Om de kansen uit de marge wél te kunnen benutten en de verbetering van de wijken te ontdoen van het stugge eindbeelddenken werd het TtOM model ontwikkeld, een opzet voor de Tussentijd Ontwikkelings Maatschappij.

oktober 21, 2008  |  Reacties uitgeschakeld voor De essentiële marge Lees Verder